Ga naar de inhoud

Verslag van de vrijwilligersavond in het Trefpunt op 11 maart

  • door

De vrijwilligersavond van st. Leefbaarheidsteam ’t Hool was een doorslaand succes! De opkomst was goed en de sfeer ook. Er is veel besproken en we hebben ook veel vragen kunnen beantwoorden. Gelukkig ook wat nieuwe plannen kunnen maken!

Hieronder een overzicht van alle onderwerpen die besproken zijn:

Hoe zit het nou met de sluiting van het Knooppunt?
Er zijn de laatste tijd verschillende gesprekken geweest met de Gemeente en Woonbedrijf. Tijdens deze gesprekken hebben we onze verschillen uit kunnen praten en weer een werkbare situatie kunnen creëren.

In het kort komt het er op neer dat de Gemeente en Woonbedrijf al langer klachten hadden over de samenwerking met de stichting en er na signalen uit de buurt over kliekjesvorming, buitensluiten en slechte sfeer is besloten om de boel tijdelijk te sluiten. Vanuit de Gemeente was er ook de behoefte om een aanspreekpunt te hebben, en de subsidieverstrekking anders te organiseren.

Daarnaast is de maatschappij op een manier veranderd die ons als stichting dwong om naar onze werkwijze te kijken. Dat gaat dan vooral over diversiteit; inclusiviteit; tolerantie en het creëren van een veilige werkomgeving voor iedereen. Helaas hebben we daar in het verleden flinke steken laten vallen en we nemen dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor de ontstane problemen.

Hoe zit het met de Stichting zelf?
De stichting zit momenteel midden in een reorganisatie. Eric van Diesen heeft zich teruggetrokken uit het bestuur en wordt vervangen door Bas Heijmen als nieuwe voorzitter. Toine Smit blijft aan als penningmeester. Dat betekent dat we een vacature open hebben staan als bestuurslid. Als je belangstelling hebt dan kan je je richten aan de voorzitter via bas@hethool.nl.

Nieuwe Werkwijze:
Om de activiteiten beter te later verlopen hebben we een nieuwe werkwijze die gaat gelden voor alle activiteiten die door ons worden georganiseerd. Dit behelst een nieuwe organisatie structuur; een gedragscode en een klachtenregeling. Die zijn te vinden op de nieuwe site op hethool.nl. Lees deze goed door aub want als je als vrijwilliger meedoet aan een activiteit dan gelden deze regels ook voor jou.

Alle activiteiten worden de komende tijd één voor één opnieuw opgestart.
Jasmine is vanaf heden coördinator/verbinder. Alle activiteiten gaan via haar lopen en zij rapporteert regelmatig aan het bestuur over het verloop van de activiteiten en de interne communicatie. Tevens functioneert zij als intern vertrouwenspersoon. Daarnaast zijn er ook andere manieren om klachten of zorgen te melden (zie de klachtenregeling op de site). Waar nodig kunnen we als bestuur ondersteunen, bijsturen en bemiddelen.

Alle activiteiten krijgen twee kartrekkers die verantwoordelijk zijn voor het organiseren en plannen van de activiteit en het aansturen van de vrijwilligers in hun groep, volgens de nieuwe gedragscode en werkwijze. Alle appgroepen voor de activiteiten worden opnieuw opgezet door de coördinator/verbinder (Jasmine). Appgroepen buiten de activiteit om zijn niet toegestaan.

Al deze veranderingen geven ons de mogelijkheid op een andere manier te denken en te werken. Niet alleen bij activiteiten maar ook wijkbelangen; een stem te geven aan bewoners én een betere verbinding tussen “noord en zuid”.

Onze nieuwe werkwijze is een werk in uitvoering dus hoe het in de praktijk gaat uitpakken moeten we samen uit gaan vinden. Heb je tips of vragen? Laat het ons gerust weten want alleen samen kunnen we deze buurt laten opbloeien.

Hoe zit het dan met geld en subsidieaanvraag?
De gemeente Eindhoven heeft een nieuwe manier van subsidieverstrekking die gebaseerd is op meer participatie van de bewoners. Alle bewoners kunnen zelf subsidie aanvragen via deze link: https://www.eindhoven.nl/waardebon-voor-de-buurt-aanvragen. Daar is de stichting niet meer voor nodig.

Let wel: als je zelf subsidie aanvraagt dan ben je ook zelf verantwoordelijk voor de activiteit en kunnen wij je er niet bij ondersteunen. De stichting faciliteert en ondersteunt alleen activiteiten waar we zelf de subsidie voor aan hebben gevraagd en die verlopen volgens onze nieuwe werkwijze en gedragscode.

In deze overgangsperiode kunnen we een uitzondering maken voor activiteiten waarvoor al door bewoners subsidie is aangevraagd maar die moeten dan wel voldoen aan onze nieuwe werkwijze. Nogmaals, de nieuwe werkwijze is bedacht en geïmplementeerd om te zorgen voor een goede en veilige sfeer in zowel de planning als de uitvoering van een activiteit. Heb je vragen of wil je jouw groep aanmelden? Neem dan contact op met de voorzitter: bas@hethool.nl of de coördinator: hello@hethool.nl.

Hoe zit het met het gebruik van Knooppunt?
De gesprekken met Woonbedrijf lopen weer en we hebben toezegging dat de Paasactiviteiten vanuit het Knooppunt georganiseerd mogen worden. Binnenkort krijgen we weer toegang tot het pand.  Woonbedrijf wil het Knooppunt op een andere manier in gaan zetten in de wijk en dat heeft gevolgen voor de manier waarop wij het Knooppunt mogen gebruiken. Hoe het precies gaat verlopen weten we nog niet zeker maar het zal niet meer gaan op de oude manier.

Sommige activiteiten kunnen doorgaan in het Knooppunt maar met andere kwaliteitseisen; anderen kunnen simpelweg niet meer vanuit het Knooppunt. We houden jullie op de hoogte als we meer details hebben. Maar ook hier geldt: alleen activiteiten die door de stichting worden gefaciliteerd kunnen via ons toegang krijgen tot het Knooppunt (mits goedgekeurd door Woonbedrijf).

Next up: Pasen!
Yes, Pasen is de eerste activiteit die we gaan organiseren volgens onze nieuwe werkwijze. We zoeken nog een kartrekker! Wil je je aanmelden als vrijwilliger (denk aan eieren verstoppen, verven of paashaas spelen). Meld je dan bij Jasmine: hello@hethool.nl of bel 06-22280858

Naamsverandering en prijsvraag.
Door alle veranderingen lijkt onze oude naam niet goed meer te passen. We zijn dan ook op zoek naar een nieuwe naam voor de stichting. Binnenkort komt de flyer voor de Pasen in de bus vallen. Daarop is een kleurplaat voor de kleintjes en ruimte waar je je ideeën voor een nieuwe naam kan schrijven. Lever de kleurplaat en suggestie in tijdens de Paasactiviteit en dan maken de beste inzendingen kans op een leuke prijs!

Namens stichting Leefbaarheidsteam ’t Hool.

Bas Heijmen
Voorzitter

Want to know what’s happening in the Wijk or be involved in the Activities? Sign up for the Newsletter! 💌

Wat vind jij ervan? / What's your opinion?

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Social:

Contact

Heb je vragen, tips of opmerkingen?
Stel ze hier aan het team!