Meteen naar de inhoud

Gedragscode voor leden en vrijwilligers van buurtvereniging ’t Hool

Voor een veilig en gezellig verloop van de activiteiten voor alle deelnemers en vrijwilligers hebben wij deze gedragscode opgesteld.

Als je vrijwilliger of deelnemer bent van een activiteit die door ons georganiseerd wordt dan rekenen wij erop dat je je aan deze regels houdt:

Iedereen, ongeacht gender, leeftijd, onafhankelijk van afkomst, geloof, politieke of levensovertuigingen is gerespecteerd en welkom bij alle activiteiten en in het buurthuis Lichtpunt. Het Lichtpunt is voor alle bewoners in Het Wijk.

Wij willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt.

Wat doen we wel:

 • We zijn respectvol naar elkaar en laten elkaar in de waarde.
 • Iedereen is welkom in alle groepen, ongeacht afkomst, persoonlijke overtuigingen, geloof, seksuele voorkeur, gender enz.
 • We zorgen ervoor dat iedereen zich ook welkom en gerespecteerd voelt. Niet alleen in de groep maar ook erbuiten; in onze communicatie -in welke vorm dan ook- en we houden het gezellig.
 • We houden ons aan de gemaakte afspraken.
 • We proberen eventuele conflicten met respect en zorg voor elkaar op te lossen.
 • We melden evt conflicten altijd, afhankelijk van de situatie of wie erbij betrokken is, bij de kartrekker, coördinator/verbinder, intern vertrouwenspersoon, extern vertrouwenspersoon of bestuur.
  Zie de klachtenprocedure voor info.
 • We doen altijd aangifte als er wetten worden overtreden.

Wat doen we niet:

Wij tolereren geen

 • Uitsluiting op basis van afkomst, geloof, seksuele voorkeur, gender, enz.
 • Racisme, seksisme, intolerantie, roddelen
 • Diefstal, of misbruik van fondsen.
 • Schade toebrengen aan mens, dier, object.
 • Verbale of fysieke agressie, bedriegen, pesten (in alle vormen zowel online als offline).
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik

Alle activiteiten van St. Leefbaarheidsteam ’t Hool (LT) zijn drugs- en alcoholvrij.

(opgesteld: 28-02-2022)

Contact

Heb je vragen, tips of opmerkingen?
Stel ze hier aan het team!