SlimCity pilot ’t Hool

Zélf als bewoners bepalen welk onderhoud meer aandacht verdient en welk onderhoud minder? Lees gauw verder en gebruik je invloed.

Openbare ruimte slimmer en beter onderhouden

De gemeente Eindhoven onderzoekt of het onderhoud van de openbare ruimte slimmer en beter kan. We zijn begonnen met dit onderzoek in Jagershoef en ’t Hool. Vanaf november 2011 bekijken we met een aantal bewoners uit deze twee buurten wat we daarvoor moeten doen. Wij gaan ons richten op de volgende 3 onderwerpen:

  • Bewoners laten draaien aan de onderhoudsknoppen: hiervoor is in april is een enquête gehouden waarin bewoners konden aangeven wat zij het belangrijkst vinden: bijvoorbeeld meer zwerfvuil ruimen en minder gras maaien. Uitgangspunt is wel dat dit geen extra kosten oplevert. In juni bespreken we de uitkomsten van de enquête met de bewoners en beslissen we gezamenlijk of het onderhoud moet worden aangepast. Vanaf september wordt dit dan buiten uitgevoerd. Begin 2013 kijken we dan of dit het gewenste effect heeft opgeleverd.
  • We gaan een buurtkaart op internet opzetten waar alle informatie over de openbare ruimte in de buurt op te vinden is. Ook de woningbouwcorporaties zullen hun informatie over werkzaamheden die buiten zichtbaar zijn op deze kaart zetten. Naast de informatie die de gemeente en de woningbouwcorporaties er opzetten, kunnen ook bewoners informatie op de kaart plaatsen en met elkaar over de openbare ruimte communiceren. Bedoeling is dat de buurtkaart in september online gaat.
  • We gaan bekijken hoe de werkzaamheden van de aannemer beter afgestemd kunnen worden op andere werkzaamheden in de openbare ruimte (bijvoorbeeld onkruid borstelen en vegen) en hoe we de contacten tussen bewoners en aannemer kunnen verbeteren. Dit doen we samen met een aantal bewoners uit Jagershoef en ’t Hool.

De maatregelen moeten er uiteindelijk toe leiden dat bewoners zich meer betrokken voelen bij het onderhoud van de openbare ruimte en ook meer tevreden zijn over het onderhoud. Als de pilot slaagt dan gaan we de maatregelen op meer plaatsen in de stad toepassen.

(Er staat 22 april 2012 als einddatum op onderstaande kaart voor de link www.eindhoven.nl/enquete , maar deze werkt nog steeds om je antwoorden door te geven.)

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Geef een reactie