Regiegroep Waardebonnen

Wij wonen in een multiculturele wijk met zeker 37 nationaliteiten. Iedereen woont graag in een veilige en gezellige buurt en u kunt daar als bewoner aan bijdragen! Het is uw wijk, dus u mag het zeggen! Er is geld beschikbaar om uw plannen als bewoners te realiseren. Links zie je Eric en rechts zie je Yvonne. Lees verder

Iedere bewoner kan daarom met een plan komen om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. Hiervoor worden vouchers (waardebonnen) beschikbaar gesteld. Voor de initiatieven gelden weinig beperkingen. Er is dan ook veel mogelijk. U kunt denken aan het opknappen van een pleintje, bloembakken, speelvoorzieningen, kinderactiviteiten, een jongereninitiatief, veiligheidsmaatregelen, cursussen, enzovoorts.

Regiegroep

De beslissing over het al of niet toekennen van het bedrag, gebeurt door een Regiegroep waarin bewoners van Het Hool zitten. De Regiegroep toets de aanvraag met de door de gemeente vastgestelde richtlijnen. Deze kunt op opvragen via regiegroephethool@live.nl

Grijp uw kans !

Hebt u al een idee, dan kunt u dit plan nu al indienen. U moet opschrijven wat het doel is, hoe u het wil uitvoeren en hoeveel geld het kost. Er is een formulier beschikbaar om u hierbij te helpen. Eind van het jaar dient het totale budget bestemd te zijn.

Correspondentieadres

Het contactadres is Regiegroep, Clervauxlaan 22, 5625LC, Eindhoven. U kunt de aanvraagformulieren opvragen en inleveren via e-mail regiegroephethool@live.nl of schriftelijk bij bovenstaand contactadres. Voor hulp bij het invullen van de formulieren kunt u ons e-mailen voor een afspraak of bellen met de voorzitter Eric van Diesen, 06-29303531

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Geef een reactie