Medebestuurder(s) vinden & Saskia

20160629 Gesprek Saskia & MarkVandaag (29 juni 2016) gaaf gesprek gehad met Saskia (Buro Cement) over het vinden van medebestuurder(s) in de wijk, om de wijkgenoten te versterken die nu het bestuur vormen. We zitten mooi op één lijn! Lees verder voor alle details.

Wat zijn nu mijn volgende stappen met het bestuur, medebewoners, Bureau Cement en en de LT-partners? Ik ga nu de conceptvacature een stukje herschrijven. Screenen bij Saskia en medebewoners en bestuurders Eric, Colinda en Toine en na een ‘go’ en punten op de i gaan we die maximaal verspreiden en plaatsen via alle media die we tot onze beschikking hebben. Daarna ga ik aan de slag met de vervolgstappen, indien mogelijk werven zoals Hero en companen voor Buurtpreventie doen, ik ga gestaag verder met Toine met de inhaalslag voor de website www.hethool.nl en tevens heb ik ambities voor werkgroep communicatie, waaronder eigenlijk werkgroep website ook valt! 🙂 Maar, first things first en één ding tegelijk. Zolang ik progressie zie ben ik blij en heb ik er zin in! 🙂

Stukje over wie ik ben: Ik ben als ex-bewoner in nauwe samenwerking met het bestuur Stichting LT (huidige bewoners) aan het kijken hoe we samen met het Leefbaarheidsteam het bestuur kunnen versterken, de communicatie kunnen versterken. Dit is een stukje van de uitvoering van het meerjarenplan uit 2015 (zie https://goo.gl/zBlN8T) en ook het Buurtcontract 2016 (https://goo.gl/ZQDEa9).

Uiteraard ben ik niet de enige in de wijk die bijdraagt aan activiteiten, aan veranderingen en toekomstdromen! Ik ben slechts één van de velen. Ook zin in meedoen? Als bestuurder, als meewerker bij activiteiten, als touwtrekker van een idee of wat dan ook? Lees gauw hier verder.

Tot slot wat meer details over mijn gesprek met Saskia:

Over de vorm: We hebben een mooie klik en snappen elkaars ‘handleiding’. Dat is altijd stap 1 om samen veel te bereiken.

Over de doelen voor bewoners: Wat we willen bereiken komt 100% overeen. Nog geen procent verschil. Bewoners empoweren, vrijwilligers ontlasten voor 80/20 happiness, de wijk haar doelen laten bereiken qua sociale verbinding enz. (zie plan). Dat gaat hand-in-hand met doelen van LT-partners, daarom wordt dit ook door heel het LT gedragen en niet minder door Cement en Saskia.

Onze aanpak verschilt in nuances. We snappen verschillen in die aanpak en gaan hier allemaal ons voordeel mee doen. Als we het goede van elke aanpak nemen, combineren en inzetten, dan zullen we nog eerder bereiken wat we willen.

Saskia is heel pragmatisch van aard en probeert ook veel realisme toe te voegen. Dat is gaaf! Wat ik geleerd heb in het gesprek met haar (of ze het nu letterlijk zei of niet) is dat we strakker onderscheid moeten maken tussen de stip op de horizon (=waar wil je staan over meerdere jaren) en daarna over ‘wat is de eerste stap’. Als we (of professionals) werk gaan verzetten voor stappen te ver in de toekomst, dan is de slagingskans daarvan kleiner en als dat faalt dan demotiveert dat. Dat onderscheid zal ik dus vaker maken.

Verder geleerd van Saskia’s ervaring en ook haar visie op hoe vrijwilligerswerk verandert in haar ogen. Ik herken haar schets dat mensen steeds minder tijd hebben om bijv. elke week vast een halve dag vrijwilligers werk te doen, maar steeds vaker op deelonderwerpen kunnen committeren van kleinere omvang, of kortere duur, of minder tijd per maand. Dat is een mooie constatering en ik deel hem. Dat betekent dat ik de conceptvacature ga omvormen om hier bij te passen. Deze vacature van een halve pagina zullen we overal plaatsen en beschikbaar maken (nieuwsbrieven LT partners, website, etc.), maar tevens komt er ook (toen met Jeroen afgesproken) de pakkende en wervende samenvatting van 2 tot 3 zinnen die we in drie-luiken, boekjes, etc. kunnen opnemen.

Saskia wees erop dat voorgaande aanpak redelijk afstandelijk is als het daar bij blijft. Je moet het zeker doen, want ruchtbaarheid vergroot je kans en je naamsbekendheid! Echter, wat altijd fantastisch werkt is actief kandidaten/bewoners benaderen. Elkaar in de ogen kijken moeten we dus toevoegen, zodra we die kans zien. Net zoals Saskia en ik elkaar nú in de ogen hebben gekeken. Een gouden voorbeeld vind ik Hero en companen, en hoe fantastisch zij bij activiteiten een statafel neerzetten voor Buurtpreventie, informatie verstrekken, mensen aanspreken, een heerlijke informele sfeer neerzetten en zo bekendheid en leden verwerven! (Dit is goed, want mensen kiezen immers op de personen die ze spreken en het gevoel, niet op feiten.) Als dit voor het bestuur niet mogelijk blijkt, is dat niet erg, als we maar op het netvlies houden dat alleen wervingsteksten plaatsen overal, vermoedelijk niet dé manier om volledig op te leunen. Al is dat natuurlijk al weer een stuk beter dan die stappen niet nemen! (Uiteraard zijn er al bewoners die zich goed inzetten hierop, dank hiervoor! Dat wil ik niet ontkennen en ook niemand tekort doen, we willen alleen méér met z’n allen.)

 

Een glimlach en tot ziens in de wijk,

Mark

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Geef een reactie