Babbeltrucs

POLITIE BERICHT 
BABBELTRUCS
 2015 / 2016

Politie2

 

De laatste tijd zijn  in de wijken Vlokhoven en ’t Hool  en omliggende wijken weer mensen actief die zich door middel van mooie praatjes bij mensen naar binnen proberen te praten. Deze werkwijze wordt ook wel “de babbeltruc” genoemd.

De slachtoffers zijn nagenoeg altijd ouderen.

De daders zijn vaak vrouwen, die alleen om met zijn 2-en bij de voordeur  verschijnen.Degene die deze lafhartige daad vaak plegen zijn soms een beetje op de hoogte van Uw situatie

Zo weten zij bijvoorbeeld dat U hulpbehoevend bent omdat

  • U zich in een rolstoel of met een rollator verplaatst
  • U bij de voordeur een sleutelkastje hebt hangen waar degene die U hulp verleent de sleutel uit haalt om bij U binnen te komen
  • Ze hebben gezien dat U regelmatig bezoek krijgt van een verzorgende/ huishoudelijke hulp.

Bij een babbeltruc belt een voor U onbekend persoon  aan met bijvoorbeeld het smoesje dat ze de vervangster is van Uw huidige hulp of  men zegt te komen informeren of de hulp die gegeven wordt wel genoeg is of dat er eventueel uitbreiding moet komen of dat U wel tevreden bent over de hulp.

Het zijn zo’n gladde praters dat men, voordat U er erg in heeft ,  binnen is om met U een vertrouwd gesprek aan te gaan. Bij het naar binnen gaan  doet men alsof men de voordeur sluit maar laat deze op een kier staan zodat een handlanger, als U uit de hal bent, naar binnen glipt en het huis gaat doorzoeken of als de voordeur daadwerkelijk dichtgedaan is men doet alsof men naar het toilet moet waarbij men alsnog de voordeur op een kier iet met hetzelfde resultaat als hierboven.

Hoe kunt U voorkomen dat U slachtoffer wordt van een dergelijke babbeltruc

Ingeval van zorg die aan U verleend wordt,  wordt U vooraf dor de zorgverlener medegedeeld dat er iemand anders komt:

Normaliter wordt U verzorgd/geholpen door dezelfde persoon, dit is vertrouwd en men is goed op de hoogte van Uw situatie. Indien deze persoon verhinderd is door ziekte/vakantie of op een andere manier wordt U vooraf door de zorgverlener  in kennis gesteld dat U een andere hulp krijgt. Men zal altijd proberen U de naam van de nieuwe hulp op te geven. 

Legitimatie:
Komt er iemand aan de deur die zegt vervangster te zijn of die U het een en ander over de verleende hulp komt vragen, vraag dan ALTIJD naar een legitimatiebewijs en bel met de instantie waar U hulp  van krijgt of het wel klopt. Laat de persoon die aan de deur komt dan altijd buiten voor een gesloten deur wachten zodat er niet iemand naar binnen kan glippen als U gaat bellen en schrijf de naam van deze persoon even op. Weet de zorgverlener van niets dan is het foute boel.

Ouderen vinden het doorgaans onbeleefd om mensen naar een legitimatie te vragen en voor een gesloten voordeur te laten wachten, neemt U van ons aan dat degene die U hulp komt geven her alle begrip voor heeft.

Als U de zaak niet vertrouwt:  ( 0900-8844  bellen

INBRAKEN          –             DONKERE DAGEN

Momenteel wordt er in de wijken Vlokhoven en ’t Hool minder ingebroken dan voorheen. We gaan ervan uit dat dit het gevolg  is van meerdere zaken zoals buurtpreventie, het eerder melden van verdachte situaties door wijkbewoners, het feit dat er mogelijk een aantal opgeborgen zitten in een staatshotel  en preventiemaatregelen die door burgers en of woningbouwverenigingen genomen zijn zoals: achterpaden die verlicht zijn, beter hang- en sluitwerk, het laten branden van een lamp bij afwezigheid, het er bewoond uit laten zien bij vakanties.

Hopelijk is deze  constatering nu geen uitdaging voor anderen om het tegendeel te gaan bewijzen.

De politie heeft in de periode van het jaar dat het vroeger donker wordt extra   aandacht voor het fenomeen woninginbraken en houdt daar dus extra toezicht op.

De “donkere maanden” zijn ook de maanden die extra geld kosten.  Sinterklaas  vergezeld van een of meerdere  al dan niet gekleurde Pieten, De Kerstman  die er dit jaar met Rupert weer alleen voor staat , vuurwerk wat de  lucht in moet  (let op: alleen tijdens de jaarwisseling) en de vroege carnaval (februari) het zijn allemaal kostenposten waar doorgaans voor gespaard moet worden. Andere denken daar anders over en proberen het geld op een andere manier bij elkaar te vegen.  Zij zijn verenigd in het “inbrekersgilde” en kunnen  U als mogelijk slachtoffer een hoop ellende bezorgen  in deze feestmaanden.

Zoals gezegd houden wij als politie extra toezicht maar we kunnen het niet alleen. U als wijkbewoner herkent wellicht eerder dan wij als de situatie afwijkt van de normale situatie:

Dus vragen we U te bellen

*( 0900-8844  als je door de wijk rijdt en je  wat verdachts ziet . (noteer kentekens/signalementen)

* ( 112 als je ziet dat er ingebroken wordt. . (noteer kentekens/signalementen)

Enkele tips die we daarvoor aanreiken zijn:
*Denk niet: Dat overkomt mij niet.
*Sluit Uw woning altijd af, ook al ben je maar effe naar de buren, een boodschapje doen of   kind ophalen/wegbrengen naar school.
*Goed/degelijk hang- en sluitwerk en aanvullende maatregelen (kijk daarvoor eens op de     site www.preventiewinkel.nl )  Dit is een uitgebreide site van Interpolis. Onder de kolom     Veilig leven  staat Uw Woning. Als U daarop klikt wijst de rest zich vanzelf) (En nee…..       daar worden wij niet door gesponsord)
* Sluit bij afwezigheid wat lampen aan op een tijdschakelaar.
* Sluit de achterdeur af als je ergens anders in huis bezig bent
* Vraag buren een oogje in het zeil te houden.
* Sluit poorten en garages .
*hang geen  briefjes op de voordeur met de mededeling dat U er niet bent.
*Meld U aan bij BUURTPREVENTIE. Leer Uw buurt/buren beter kennen en eens in deze zoveel dagen een uurtje extra beweging en een frisse neus is nog gezond ook.

JEUGD

Dit jaar hebben we over het algemeen, tot grote  tevredenheid van vele burgers en de politie weinig te maken gehad met overlast van/door  jeugd . De laatste tijd echter moeten we constateren dat op enkele plekken in de wijken Vlokhoven en ’t Hool weer wat groepen opduiken die soms wel, variërend tot een beetje tot veel ,  en soms geen overlast veroorzaken en darbij soms een enorme rotzooi achterlaten. Ook daar proberen we als politie de komende tijd aandacht aan te besteden.  Ook hier geldt, net als bij andere zaken: dit kunnen we niet alleen.

Allereerst vragen we aan de jeugd om geen overlast te veroorzaken en geen enorme rotzooi achter te laten.  Leg contact met de jongerenwerkers van buro Cement en bedenk zelf, of met hun,  welke activiteiten je kunt gaan doen.

Aan de ouders vragen we om ook eens te kijken waar hun kroost zich zoal de hele dag/avond en soms gedeelte van de nacht zich ophoudt, bijvoorbeeld het voetbalveldje aan de Gibeonstraat.

 Verantwoordelijkheid houdt net op bij de voordeur.
Bij overlast: ( 0900-8844  bellen

Nogmaals:  over het algemeen hebben we niet te klagen en dat willen wij voor de leefbaarheid  ook zo houden.

 

Rien en Dre

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Geef een reactie